Nền tảng sáng tạo xBuild

Gồm nhiều module điện tử, dễ dàng sáng tạo các ứng dụng thực tế

Đồ chơi thông minh xBuild - Biến ý tưởng thành hiện thực

Đa dạng module chức năng cho các dự án sáng tạo

Với hơn 50 module chức năng (điều khiển, cảm biến, hiển thị, …) liên tục được cập nhật, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, dễ dàng xây dựng các dự án sáng tạo theo ý thích cùng đồ chơi thông minh xBuild

Biến ý tưởng thành hiện thực dễ dàng

Đồ chơi thông minh xBuild - Biến ý tưởng thành hiện thực

Biến ý tưởng thành hiện thực dễ dàng

Thiết kế khoa học và tối ưu

Đồ chơi thông minh xBuild thiết kế chuẩn

Thiết kế các lỗ bắt ốc chuẩn, dễ dàng lắp ráp

Đồ chơi thông minh xBuild thiết kế chuẩn hóa

Kích thước module chuẩn hóa

Đồ chơi thông minh xBuild thiết kế chuẩn hóa

 Chuẩn kết nối tiện dụng,       kết nối đơn giản

Lập trình dễ dàng với Ohstem App

Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình khối lệnh và Arduino C, MicroPython

Phù hợp với nhiều độ tuổi

Đồ chơi thông minh xBuild - Các dự án sáng tạo
Đồ chơi thông minh xBuild - Các dự án sáng tạo

Thư viện tài liệu đa dạng

OhStem Education cung cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn lập trình, giáo án và vô số ý tưởng, dự án đi kèm đồ chơi sáng tạo xBuild

Cho dù bạn là giáo viên, phụ huynh hay học sinh, bạn đều tìm được tài liệu phù hợp với mình trên OhStem

Các dự án sáng tạo mẫu

Bắt đầu khám phá và hiện thực hóa ý tưởng của bạn

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn