Bạn muốn học lập trình Python? Vậy bạn đã hiểu gì về nó chưa? Python là một loại ngôn ngữ lập trình nâng cao, sử dụng để lập trình  và cho ra nhiều kết quả cuối cùng khác nhau . Với cú pháp cực kì chi tiết, Python là phần mềm tốt nhất cho những ai muốn làm quen và hiểu về lập trình ở mức nâng cao hơn.

Nếu bạn mới bắt đầu làm quen lập trình? Hoặc bạn muốn tìm một ngôn ngữ lập trình đơn giản hơn cho trẻ? Hãy tham khảo ngôn ngữ lập trình kéo thả khối lệnh.

Học lập trình Python

 

Theo nghiên cứu, Ruby và Python là ngôn ngữ lập trình giúp mang lại cho các lập trình viên một mức lương cao thứ hai (lên tới $107,000/năm) tại Mỹ.

Python là gì? Học Python để làm gì?

Python là ngôn ngữ lập trình nâng cao, sử dụng vào nhiều nhiệm vụ khác nhau . Python được tạo ra bởi Guido van Rossum và là một mã nguồn mở (open source).

Với cú pháp cực kì chi tiết, đây là phần mềm hoàn hảo cho những ai muốn học lập trình Python – một ngôn ngữ nâng cao hơn. Đây cũng là ngôn ngữ có sự chặt chẽ, nhanh, mạnh, và xuất hiện ở mọi hệ điều hành.

Học python để làm gì

Được sử dụng trong lập trình từ những Game ngắn và đơn giản nhất, cho đến những thuật toán rắc rối nhất. Python thật sự là ngôn ngữ lập trình tương thích với cả newbie lẫn hacker.

Xem thêm: Lập trình Python là gì? Tài liệu tự học lập trình Python A – Z

Nguyên nhân nên tiếp cận và biết về học lập trình Python?

 • Dễ học

Code của Python rất dễ đọc và ngắn gọn (ngắn hơn code Java 3-5 lần, và C++ từ 5 đến 10 lần).

 • Là bước đệm để học các ngôn ngữ lập trình khác

Python là ngôn ngữ được ứng dụng một cách rất đa dạng . Cho nên , những hiểu biết về ngôn ngữ Python sẽ là nền tảng rất tốt khi bạn muốn chuyển sang học các cách lập trình khác.

 • Có mức lương cao

Theo nghiên cứu, Ruby và Python là ngôn ngữ lập trình giúp mang lại cho các lập trình viên một mức lương cao thứ hai (lên tới $107,000/năm) tại Mỹ.

 • Mang lại hiệu quả rất thiết thực khi lập trình web/ứng dụng web

Django và web framework thường được ưa chuộng bởi Python sẽ khiến việc lập trình web trở nên phổ biến và đơn giản hơn , giúp code của bạn hoạt động một cách nhanh và ổn định hơn nhiều. Không chỉ vậy, học lập trình Python còn giúp bạn tiết kiệm hàng tấn thời gian .

Programming Script Text Coding Word

Chạy thử trình thông dịch Python

Python có đi kèm với một trình thông dịch để phục vụ bạn . Khi bạn nhập python trong mục shell hoặc trong command prompt, trình thông dịch đó sẽ xuất hiện cùng với dấu nhắc >>>. Lúc này, bạn chỉ cần ra lệnh cho nó.

$ python
Python 3.7.4 (v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 14:54:52)
[Clang 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Hiện tại, bạn có thể nhập bất kỳ biểu thức python hợp lệ tại dấu lệnh này. Python sẽnhận thông tin từ biểu thức của bạn, sau đó đánh giá nó và đưa ra kết quả.

Ví dụ:

>>> 42
42
>>> 4 + 2
6

Bài tập mở rộng: Sử dụng trình thông dịch Python để tìm ra giá trị kết quả của biểu thức 2 + 3

Lưu ý: Mình sẽ điều khiển command prompt (command line). Nếu bạn điều khiển bằng Pycharm thì bạn nên bỏ các dấu >>> và … . Còn khi bạn muốn in ra kết quả thì hãy ném biểu thức mình cần và truy cập vào trong lệnh print()

Những kiểu dữ liệu hay gặp trong Python

Ngôn ngữ Python có hỗ trợ trực tiếp cho mọi kiểu dữ liệu cơ bản và cũng có kiểu dữ liệu phức tạp.

Kiểu dữ liệu: số nguyên: integers

print(1 + 2)

Khi chạy phần mềm ứng dụng Python thì ta sẽ có kết quả:

3

Bạn cũng có thể dùng Python để xử lý những số rất lớn.

Ví dụ: Biểu thức 2^1000.

print(2**1000)

Kết quả của biểu thức trene là một giá trị bằng số khá lớn, phải không? Bạn nào mà đếm được kết quả của nó có bao nhiêu số chính xác thì liên hệ mình, sẽ có quà nhé :”))

Kiểu dữ liệu số dấu phẩy động: float

print(1.2 + 2.3)

Khi chạy chương trình thì ta có kết quả:

3.5

Kiểu dữ liệu  chuỗi ký tự  : String

print("hello world")
print('hello world')
Khi chạy phần mềm, ta có kết quả:
hello world
hello world

Chuỗi ký tự này có thể được sắp xếp trong dấu ngoặc đơn ” hoặc dấu ngoặc kép “”. Cả hai đều y chang nhau.

Trong Python, các chuỗi ký tự này rất linh hoạt và cực kỳ ngắn gọn để bạn có thể sắn tay vào làm việc với chúng.

print('hello' + 'world')
print("hello" * 3)
print("=" * 10)

Chạy phần mềm xong, ta có kết quả:

helloworld

hellohellohello

==========

Hàm len

Hàm tích hợp này (built-in function) được điều khiển để tìm độ dài của hàng loạt các ký tự trên .

print(len(‘helloworld’))

Chạy phần mềm xong, ta có kết quả:

10

Python cũng hỗ trợ viết một chuỗi ký tự trên nhiều dòng. Chúng thường sẽ được sắp xếp trong ba dấu ngoặc kép hay ba dấu ngoặc đơn, chẳng hạn như sau:

text = """Đây là chuỗi nhiều dòng.
Dòng 2
Dòng 3

và nó chắc chắn có thể chứa đoạn text “Trong dấu nháy” như thế này.

"""
print(text)

Chạy biểu thức lập trình bằng Python trên thì ta có kết quả:

Đây là chuỗi nhiều dòng.

Dòng 2

Dòng 3

và nó chắc chắn có thể chứa đoạn text “Trong dấu nháy” như thế này.

Python cũng có các lệnh tắt. \n là thông báo một dòng mới, \t chỉ ra rằng 1 tab …

Ví dụ:

print(“a\nb\nc”)

Kết quả khi chạy xong phần mềm, ta có:

a

b

c

Kiểu dữ liệu dạng danh sách (được gọi là List). Đây được xem là một trong những kiểu dữ liệu bổ ích nhất của Python.

# Khai báo một danh sách
x = ["a", "b", "c"]
# In ra x
print(x)
# In ra độ dài của x
print(len(x))
# Truy cập phần tử thứ 2
print(x[1])

Chạy biểu thức trên, ta sẽ nhận kết quả là:

[‘a’, ‘b’, ‘c’]

3

b

Để khai báo một kiểu dữ liệu List trong Python, chúng ta sẽ dùng ngoặc vuông [].

Kiểu dữ liệu tuple 

Đây là dữ liệu để biểu diễn các bản ghi với chiều rộng cố định.

Tuples sẽ có cách hoạt động giống như List, Tuy nhiên chúng là bất biến.

# Khai báo một tuple
point = (2, 3)
# In ra tuple
print(point)

Chạy phần mềm xong, ta sẽ được:

(2, 3)

Khi khai báo một kiểu dữ liệu tuple, bạn có thể bỏ qua dấu ngoặc đơn, như thế này.

# Khai báo một tuple không có ngoặc đơn
point = 2, 3

Bạn cũng chắc chắn có thể gán một kiểu dữ liệu tuple với nhiều giá trị cùng lúc:

# Khai báo một tuple
yellow = (255, 255, 0)
# Gán tuple với nhiêu giá trị
r, g, b = yellow
# In ra các giá trị
print(r, g, b)

Chạy xong thì ta có:

255 255 0

Kiểu dữ liệu dictionary

Đây là kiểu dữ liệu được dùng để để hiển thị dữ liệu theo các cặp name : value

# Khai báo một dictionary
person = "name": "NIIT", "email": "hello@niithanoi.edu.vn"
# In ra giá trị của name
print(person['name'])
# In ra giá trị của email
print(person['email'])

Chạy xong thì ta có:

NIIT

hello@niithanoi.edu.vn

Kiểu dữ liệu set

set là một tập hợp các phần tử không có thứ tựđộc lập.

# Khai báo một set
x = 1, 2, 3, 2, 1
# In set
print(x)

Chạy xong thì ta có:

1, 2, 3

Kiểu dữ liệu boolean

Kiểu dữ liệu này có sẽ hai giá trị là True và False. Đây là 2 giá trị đại diện cho Đúng và Sai.

# Khai báo một biến boolean
x = True
# In x
print(x)

Chạy xong thì ta có:

True

Lưu ý: Trong ngôn ngữ lập trình python thì True và False sẽ viết hoa ký hiệu đầu. Điểm này sẽ hơi khác so với các ngôn ngữ Java, PHP.

Kiểu dữ liệu None

Đây là kiểu dữ liệu đặc biệt, có ý nghĩa là không có gì.

# None: Kiểu dữ liệu đặc biệt trong Python

x = None

print(x)

Bây giờ, bạn biết được gần hết các cấu trúc dữ liệu cơ bản của Python.

Nhìn qua thì chúng rất đơn giản. Nhưng bù lại, để thành thạo sử dụng tất cả kiểu dữ liệu này thì bạn cũng cần một chút luyện tập đấy.

Và hãy chắc chắn bạn đã hiểu được hết các ví dụ trên. Bạn có thể thử viết và chạy lại vài lần để khẳng định rằng bạn quen thuộc trước khi chúng ta chuyển sang các phần phức tạp hơn trong học lập trình Python nhé.

Tài liệu học lập trình Python cơ bản

Ebook Python của tác giả Võ Tuấn Duy

 • Cuốn Ebook này sẽ gồm 15 chương, mỗi phần sẽ chia sẻ một kiến thức của Python thông qua những góc nhìn và trải nghiệm thực tế của tác giả.
 • Lối viết dễ tiếp thu, đơn giản

A Byte of Python

A Byte of Python

Bạn có thể học lập trình Python cơ bản hoàn toàn miễn phí dựa trên cuốn A Byte of Python:

 • Dành cho người hoàn toàn chưa có câu trả lời về lập trình.
 • Cung cấp các chỉ dẫn và tutorial để bạn bắt đầu yêu thích học lập trình Python

Think Python 2nd Edition

Think Python 2nd Edition

Đây là một tài liệu học lập trình Python hoàn toàn miễn phí:

 • Tài liệu này hướng dẫn dùng Python 3
 • Lý giải cách chạy Python trên một những trình duyệt có sẵn
 • Bài tập không khó hiểu , không đòi hỏi phải suy nghĩ và tư duy nhiều

Tài liệu học lập trình Python nâng cao

Effective Python

tài liệu học lập trình Python nâng cao

Đây là tập tài liệu học lập trình Python dành riêng cho những người có trình độ trung cấp và muốn học nâng cao.

 • Sách phân ra làm nhiều phần, với mỗi phần thì bạn chắc chắn có thể hoàn thành xong trong vòng 20-30 phút. Cuối mỗi phần sẽ tóm tắt các  điểm chính quan trọng cần nhỏ.
 • Các tips đưa ra rất đáng yêu và ngộ nghĩnh
 • Ví dụ cơ bản hay gặp, chi tiết

Python cookbook

Python cookbook

Cuốn sách này sẽ giúp đỡ bạn hiểu và học lập trình Python một cách sâu nhất. Có một nền tảng vững chắc, hiểu sâu về Python sẽ trực tiếp hỗ trợ bạn rất nhiều. Bạn hoàn toàn có thể tối ưu hóa mã lập trình của mình một cách nhanh hơn, tốt hơn. Đặc biệt , sách được trình bày logic, rõ ràng.

Fluent Python

Tài liệu hướng dẫn này đặc biệt dành cho các bạn đang cần thông thạo về học lập trình Python 3.

Trang web học lập trình Python online

OhStem

Đây là Website có nhiều khóa học lập trình từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp để bạn học lập trình Python online. Ngoài ra, nếu bạn hứng thú với các ngôn ngữ khác như Arduino, kéo thả khối lệnh,… thì trên trang Web này cũng có hướng dẫn chi tiết phù hợp. Điều đặc biệt là chúng hoàn toàn miễn phí.

Xem khóa học miễn phí của OhStem tại đây

Codelearn

Đây là khóa học lập trình Python cơ bản, có cung cấp các bài tập và lý thuyết thường thấy. Khi học xong bạn hoàn toàn có thể tự tin để tới với các chủ đề khó hơn một xíu của Python.

Học lập trình python bằng Codelearn

Learnpython.org

Đây là một website cung cấp các bài học trên mạng Internet về hướng dẫn học lập trình Python, từ giản đơn là đến khó khăn. Sau khi đọc chỉ ra , bên dưới đều có màn hình chính tương tác để bạn có thể lập trình bằng code, giải đáp lại và thấy ngay kết quả

Học python bằng Learnpython

Google’s Python Class

Đây là lớp tiếp xúc và hiểu về học lập trình Python trên mạng Internet miễn phí của Google. Lớp học sẽ gồm tài liệu hướng dẫn, video bài giảng và một cách tối đa thế bài tập đi kèm để bạn khám phá .

Học lập trình python cơ bản cho người mới bằng Google's Python Class

Codecademy.com

Codecademy là một trang web dạy học lập trình Python theo phương pháp tiến hành vừa học vừa giải thích, nghĩa là bạn sẽ hiểu thông qua từng bước tiến hành theo giải thích  cụ thể. Khóa học tiếp cận và hiểu về lập trình trên Codecademy có màn hình khá cụ thể, ngắn và dễ dùng.

Tổng kết,

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất mà bạn cần biết để có thể học lập trình Python. Bây giờ, bạn đã hiểu hết những khái niệm cơ bản trên và muốn học nâng cao hơn? Hãy đón chờ những bài học tiếp theo của OhStem nhé!

Tags: học lập trình python, học lập trình python online, tài liệu python cho người mới

Những bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

SPIN TO WIN!

 • Try your lucky to get discount coupon
 • 1 spin per email
 • No cheating
Try Your Lucky
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn